Společenství farností Pohořelice, Přibice, Vlasatice a Cvrčovice

Úvodní stránka

Vážení přátelé,
 
Velikonoce jsou pro věřícího člověka svátky našeho vykoupení a spásy. Umučení, smrt a slavné vzkříšení Pána Ježíše je vrcholem těchto svátků.
​K tomuto vrcholu ale vede jedna jediná cesta, kterou jde Ježíš; je to celý jeho život. Od narození v Betlémě, přes vrchol Kalvárie až k prázdnému hrobu třetího dne - slavné vzkříšení.
​Každá cesta má i různé úseky zastavení. K jednomu z těchto zastavení patřří i doba před Velikonocemi, která začíná popeleční středou. Je to 40-denní doba postní, která ústí v Květnou neděli - slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kdy lidé volají "Hosana", Zelený čtvrtek, kdy Ježíš ustanovil Nejsvětější svátost (proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev a apoštoly vysvětil na kněze) a Velký pátek, kde se jásavé "Hosana" z Květné neděle mění ve volání "Ukřižuj". Potupná smrt, ale zároveň vítězství Božího Syna nad hříchem.
​Velikonoční jitro vítězství nad smrtí a sláva oslaveného Těla Pána Ježíše je však pro nás nadějí, že smrtí život nekončí, ale naplní se setkáním s Bohem. Aleluja - Ježíš vstal, vstaneme i my. Prožijme tuto dobu ve vnitřnm usebrání.

 
​Vám i Vašim přátelům ze srdce žehnám.
 
​Váš farář Jaroslav Svoboda
 

 

kostel_Pohorelice.jpg
kostel_Pribice.jpg
kostel_Vlasatice.jpg
kostel_Cvrcovice.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one